Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1775 4928 500

nicedawg:

James Dean - antique victrola and records

4618 9f8a 500
Love it. #siripettersen #kruczepierścienie #evna
Jasne, że się bałam. Ale strach to jeszcze nie powód, żeby zmieniać zdanie.
Reposted fromaynis aynis viakhal khal
Jestem daleko posuniętym introwertykiem, więc noszę w sobie to złudne przekonanie, że cały świat jest we mnie. Że wystarczy mi długo i cierpliwie grzebać w samym sobie, żeby dogrzebać się wszystkiego, co można spotkać na zewnątrz. Miewałem zresztą długie okresy w życiu, kie­dy się zamykałem i w ogóle nie odczuwałem potrzeby kontaktu z ludźmi. W ludziach, którzy są dookoła, nie szu­kam podniety czy olśnień.
— Piotr Najsztub
Reposted fromPiatek13 Piatek13 viakhal khal
Mieliśmy już za sobą wszelkie powroty i wiedzieliśmy, że się nie wraca ani do tych samych miejsc, ani do tych samych planów. Chyba od tego momentu w człowieku zaczyna się dorosłe życie. Długo nie mogliśmy w to uwierzyć. Nieodwracalność zdarzeń i uczuć jest równie absurdalna jak śmierć, trudno ją zaakceptować. Na szczęście ta wiedza przychodzi na samym końcu: kiedy umiera nam ktoś bliski albo kiedy kończy się miłość. Ale zanim przyjdzie, człowiek próbuje i próbuje, próbuje o wiele dłużej niż to ma sens 
— Grażyna Jagielska
Reposted fromdrunkenheart drunkenheart viakhal khal
6452 095b
"Niewielu jest ludzi, z którymi chcemy przebywać i z którymi jest nam dobrze przez większość czasu. Jeśli uda Ci się kogoś takiego znaleźć, pamiętaj: walcz o niego."
— Jonathan Carroll
Reposted fromfrom-the-inside from-the-inside viakhal khal
On zakochał się w niej od razu, ona zakochała się najpierw w jego wierszach, bo każda kobieta, zanim pokocha mężczyznę, zakochuje się najpierw w tym, co on mówi, pisze albo robi.
— Mirosław Żuławski
Reposted fromjust-breathe just-breathe viadesperateee desperateee
0447 56b6
0884 4edd 500
Reposted fromla-lu la-lu viaoxygenium oxygenium
4596 4caf 500
Reposted fromkyte kyte viapurplecarbonate purplecarbonate
1410 82c5 500
Reposted frommsto msto viainspirations inspirations
5766 1216
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoxygenium oxygenium
0461 f367 500
Reposted frombwana bwana viathe-devil the-devil
∆ where two and two always makes up five. | via tumblr
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan viaoxygenium oxygenium
4467 df0a
Reposted fromspring-flow spring-flow viacoldwater coldwater
2621 40c4

toffeely:

t o f f e e l y

Reposted frompuremindx puremindx viacoldwater coldwater
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl