Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2019

6771 6ee7
Reposted fromZircon Zircon viamyszkaminnie myszkaminnie
Wiesz, co się liczy długoterminowo w związkach? Nie jest to seks, nie są to emocje, nie jest to wygląd. Tym czymś jest spokój. Możliwość wyjechania z kumplami na weekend i nie zastanie po powrocie zapłakanych oczu. Możliwość zamknięcia się w pokoju i poczytania książki bez pytania: "Stało się coś? Kochasz mnie?". Możliwość umówienia się z koleżanką z pracy bez podejrzeń o zdradę, ale też bycie wolnym od podejrzewania swojej dziewczyny o to, że ciebie zdradza.
Najważniejsza jest przyjaźń z osobą, która potrafi samodzielnie żyć i to, żeby się wzajemnie nie podusić swoimi problemami, oczekiwaniami, lękami i emocjami. Każdy potrzebuje powietrza, żeby nim oddychać, a jeśli go nie ma, to idzie szukać go gdzieś indziej.
— Volant "Sexcatcher"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamikmikmik mikmikmik
"Niewierność zaczyna się wtedy, gdy o czymś bardzo ważnym, intymnym w swoim życiu chcesz najpierw powiedzieć komuś innemu, a nie swojemu partnerowi lub partnerce. Można zdradzać w ogóle nie wychodząc z domu."
~ Janusz Leon Wiśniewski
Reposted frombeatkazz beatkazz viadivi divi
0610 df4b 500
Reposted frompurplecarbonate purplecarbonate viadivi divi

July 12 2019

Kto mógłby sądzić, że z powodu własnej inteligencji można cierpieć i być nieszczęśliwym? A jednak ludzie "myślący za dużo" właśnie na to się skarżą. Zresztą nie uważają się za inteligentnych. Poza tym mówią, że umysł nie daje im chwili wytchnienia, nawet w nocy. Mają po dziurki w nosie tych wątpliwości, pytań, wyostrzonej świadomości, nadmiernie rozwiniętych zmysłów, którym nie umknie najmniejsza błahostka. Chcieliby wyłączyć swój umysł, ale szczególnie cierpią, ponieważ czują się inni, a dzisiejszy świat nie rozumie ich i rani. Dlatego często twierdzą: "Jestem nie z tej planety!". Nurtujące ich myśli wywołują nieskończone ciągi skojarzeń, a z każdej nowej wytryskują następne. Ich umysły pracują na zbyt wysokich obrotach. Chcąc nadążyć za strumieniem własnej świadomości, jąkają się lub milkną, zniechęceni nadmiarem informacji. Słowa siłą rzeczy redukują pojęcia i nie mogą odtworzyć subtelnej złożoności myśli tych ludzi. Im zaś najdotkliwiej brak pewników, w których mogliby znaleźć oparcie. Nieustannie wszystko kwestionują, toteż ich system przekonań jest równie niestały i niepokojący jak ruchome piaski. A najbardziej krytyczni są wobec samych siebie: " Dlaczego inni nie dostrzegają tego, co mnie się rzuca w oczy? A może to ja rozumiem wszystko opacznie? Może to ja nigdy nie mam racji?"
— Christel Petitcollin
Reposted fromagatiszka agatiszka viaLuukka Luukka

July 11 2019

4664 721f 500
Reposted fromplants plants viaoxygenium oxygenium

July 08 2019

Reposted fromtojika4 tojika4 vialamned lamned

July 07 2019

4069 d742 500
Reposted fromkarsina karsina viaHypothermia Hypothermia
4491 a6b1 500
Reposted fromdivi divi viaHypothermia Hypothermia
4232 2e35 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viaHypothermia Hypothermia
4672 6716 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia

July 04 2019

July 03 2019

Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych.

— Ignacy Karpowicz
9095 c936
Reposted fromjaphy japhy viaquinne quinne
0390 bafb 500
Reposted fromteijakool teijakool viaPuck152 Puck152
0186 1c41 500
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight viaPuck152 Puck152
1547 60c8
Reposted fromjottos jottos viaPuck152 Puck152
1516 a343
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaPuck152 Puck152

July 02 2019

Reposted fromFlau Flau viavictorian victorian

July 01 2019

8950 0c32 500
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl