Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2019

5964 2e1b 500
Reposted fromsoftboi softboi viaponurykosiarz ponurykosiarz
Doszłam w życiu do chwili, kiedy już za wiele nie tłumaczę. Jeśli ktoś mnie źle traktuje, to po prostu odpuszczam. Ochładzam relację. Rozluźniam stosunki. Czasami odchodzę całkiem od znajomości z taką osobą. Kiedy już sobie uświadomię, że ktoś nie jest wart mojego czasu, to zwyczajnie przestaję mu go poświęcać. Życie jest za krótkie na emocjonalne konfrontacje, z ludźmi, którzy nie wzbudzają już z nas pozytywnych uczuć.
— Aleksandra Steć
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaponurykosiarz ponurykosiarz
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
6653 6973
Reposted fromUncommonSense UncommonSense viadazzling dazzling

May 10 2019

6 months from now you can be in a completely different space, mentally, spiritually & financially. Keep working & believing in yourself.
Reposted fromhwaiting hwaiting viaSurvivedGirl SurvivedGirl
5222 a515
9267 8479 500
Reposted fromPoooly Poooly viaSurvivedGirl SurvivedGirl
5408 093b

hplyrikz:

I can relate to this

Reposted fromfreakish freakish viaSurvivedGirl SurvivedGirl
Healing doesn’t mean the damage never existed. It means the damage no longer controls my life.
— Akshay Dubey
Reposted fromhwaiting hwaiting viaSurvivedGirl SurvivedGirl
3880 3bad 500
from my snotty BF
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted
Reposted fromDennkost Dennkost viatfu tfu
1319 17e9
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk

May 08 2019

0234 68ff 500
Reposted frommart6na mart6na viailikeapricotpie ilikeapricotpie
Reposted frompffft pffft viakatastrofo katastrofo
1450 2113
Reposted fromjestemzero jestemzero viakatastrofo katastrofo
2420 8384 500
Reposted frompiehus piehus viapffft pffft
6975 eb2c 500
Reposted fromcontigo contigo viapurplecarbonate purplecarbonate

May 03 2019

'To nie jest kraj dla ludzi o delikatnej skórze. Jeśli ktoś ma skłonności do depresji, nie lubi ciemności i deszczu, to dajemy takiemu komuś najwyżej rok. Islandia zweryfikuje wszystko, co ze sobą przywiozłeś: nadzieje, obawy, zapas gotówki, nawet miłość. Jeśli będziesz się wahać, ten kraj nie da ci szans.' 
Berenika Lenard – Szepty kamieni. Historie z opuszczonej Islandii 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl