Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

9920 f1ff 500
Reposted fromnudes nudes
3368 bf08 500
Reposted fromAlcea Alcea viacarlandlouise carlandlouise
8588 519f
Reposted fromnazarena nazarena viacarlandlouise carlandlouise
4610 c834 500
Reposted fromcrazydunky crazydunky viacarlandlouise carlandlouise
7895 902b 500
LA LA LAND 2049
Reposted fromvolldost volldost viacarlandlouise carlandlouise
1430 52ff
Nationalism is stupid
Reposted fromckisback ckisback viacarlandlouise carlandlouise
5253 94cf
Reposted frompulperybka pulperybka viacarlandlouise carlandlouise
2998 7ae6 500
Reposted fromhagis hagis viacarlandlouise carlandlouise

October 12 2017

August 05 2017

1775 4928 500

nicedawg:

James Dean - antique victrola and records

4618 9f8a 500
Love it. #siripettersen #kruczepierścienie #evna

July 21 2017

Jasne, że się bałam. Ale strach to jeszcze nie powód, żeby zmieniać zdanie.
Reposted fromaynis aynis vianieobecnosc nieobecnosc
Jestem daleko posuniętym introwertykiem, więc noszę w sobie to złudne przekonanie, że cały świat jest we mnie. Że wystarczy mi długo i cierpliwie grzebać w samym sobie, żeby dogrzebać się wszystkiego, co można spotkać na zewnątrz. Miewałem zresztą długie okresy w życiu, kie­dy się zamykałem i w ogóle nie odczuwałem potrzeby kontaktu z ludźmi. W ludziach, którzy są dookoła, nie szu­kam podniety czy olśnień.
— Piotr Najsztub
Reposted fromPiatek13 Piatek13 vianieobecnosc nieobecnosc
Mieliśmy już za sobą wszelkie powroty i wiedzieliśmy, że się nie wraca ani do tych samych miejsc, ani do tych samych planów. Chyba od tego momentu w człowieku zaczyna się dorosłe życie. Długo nie mogliśmy w to uwierzyć. Nieodwracalność zdarzeń i uczuć jest równie absurdalna jak śmierć, trudno ją zaakceptować. Na szczęście ta wiedza przychodzi na samym końcu: kiedy umiera nam ktoś bliski albo kiedy kończy się miłość. Ale zanim przyjdzie, człowiek próbuje i próbuje, próbuje o wiele dłużej niż to ma sens 
— Grażyna Jagielska
Reposted fromdrunkenheart drunkenheart vianieobecnosc nieobecnosc

July 17 2017

6452 095b
"Niewielu jest ludzi, z którymi chcemy przebywać i z którymi jest nam dobrze przez większość czasu. Jeśli uda Ci się kogoś takiego znaleźć, pamiętaj: walcz o niego."
— Jonathan Carroll
On zakochał się w niej od razu, ona zakochała się najpierw w jego wierszach, bo każda kobieta, zanim pokocha mężczyznę, zakochuje się najpierw w tym, co on mówi, pisze albo robi.
— Mirosław Żuławski
Reposted fromjust-breathe just-breathe viadesperateee desperateee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl