Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2020

Reposted fromshakeme shakeme viahash hash
9690 1de2 500
Reposted fromyannim yannim viahash hash

March 21 2020

Reposted fromshakeme shakeme viahash hash

March 19 2020

Reposted frommangoe mangoe viaNaitlisz Naitlisz

March 17 2020

6973 5f5c 500
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viaSkydelan Skydelan

March 07 2020

Każdy człowiek ma swoją granicę, a kiedy ją przekroczy, nic już nie będzie takie samo.
— Anna Wolf - "Serce gangstera"
6367 4e62 500
Reposted fromFluffyou Fluffyou viaexistential existential
6366 16db 500
Reposted fromFluffyou Fluffyou viaexistential existential

March 06 2020

5824 a232 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viapowidlo powidlo
Mam poczucie, że żyję ze zdjętą skórą. Mam totalną nadwrażliwość na wszystko. To powoduje, że 15 razy dziennie wpadam w jakąś czarną dziurę, rozpacz, rozpadam się. Już nauczyłem się z tym żyć. Na początku - w młodości, w dzieciństwie - próbowałem na tym budować jakąś swoją wyjątkowość, ale szybko zrozumiałem, że za taką nadwrażliwość płaci się straszną cenę. I tym nie ma się co przechwalać. Trzeba nauczyć się z tym żyć. 
— Mariusz Grzegorzek w magazynie "Zwierciadło", 21 maja 2010
Reposted fromkropki kropki viapowidlo powidlo

March 05 2020

9348 260d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakomplikacja komplikacja
0622 44ab 500

March 02 2020

8708 b260
9135 7adf
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaodyssey odyssey
6540 8618 500
Reposted fromZircon Zircon viamolotovcupcake molotovcupcake

February 28 2020

Reposted fromweightless weightless viascorpix scorpix
8239 cdb0
Reposted fromPuls Puls viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
8926 f18c
Reposted fromnoxeo noxeo viaBBart BBart

February 22 2020

7306 f53e 500
Reposted frommangoe mangoe viaDeva Deva
Nie ma w życiu niczego cenniejszego niż czas. To jak podarowanie cząstki swojego życia, której już nigdy nie odzyskasz. Czyjaś obecność jest bezcenna. 
— Ilona Gołębiewska
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viainvincible invincible
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl